Over Light to Shine

Wie zijn wij en waar staan we voor?

Light to Shine Foundation
In december 2020 is Light to Shine Foundation officieel geregistreerd in Kenia als een NGO (Niet-Gouvernementele Organisatie). Light to Shine heeft als visie om verandering te brengen in gemeenschappen door middel van thuiszorg. Bekijk onze projecten om te ontdekken hoe we dit doen.

Light to Shine is opgericht door Elijah en Willianne Olweny. Zij zagen de grote nood die er is onder mensen door de gevolgen van HIV-aids en andere chronische ziekten. Zowel Elijah als Willianne hebben een opleiding die hier goed op aansluit: Elijha heeft ‘Community Health – HIV-aids management’ gestudeerd en Willianne is verpleegkundige. Beiden hebben zij een dienend hart en compassie voor mensen die verzwakt zijn en vaak ook gestigmatiseerd worden. Stigma is nog steeds een erg groot probleem in Kenia wat families en gemeenschappen uit elkaar drijft.

Roeping
Elijah en Willianne weten zich geroepen om hun medemens in nood te dienen vanuit de gedachte dat iedere christen de opdracht heeft om Christus te dienen, zoals Hij ons heeft gediend door naar deze wereld te komen. Door op te staan en te zorgen voor de zwakkere en minder bedeelden hopen zij het Licht van Christus te laten schijnen in gemeenschappen en op die manier families weer te herenigen en te zorgen dat zieken weer een goede gezondheid krijgen.

Team
Dit werk doen Elijah en Willianne niet alleen. Er werken inmiddels drie lokale collega’s mee. Allen hebben zij hun eigen verantwoordelijkheden en kennis die zij kunnen delen. Op deze manier is het mogelijk om het werk te waarborgen, daarnaast is het ook een zegen om mensen te helpen met een baan, de werkloosheid in Kenia is enorm groot.  We hebben nu een goede basis en kunnen met deze werknemers het programma in de toekomst verder uitbreiden.

Persoonlijk
In 2015 zijn Elijah en Willianne getrouwd en in Kisumu, het westen van Kenia, gaan wonen. Een stad die rond het Victoriameer ligt. Veel families leven hier van de vishandel en door akkerbouw zorgen zij voor hun eigen oogst. Dit laatste is vaak heel moeilijk door het veranderende klimaat.

Elijah en Willianne werden gezegend met twee kinderen, Ephraim en Liora. Elijah houdt van bezig zijn en is graag te vinden op hun stuk land waar zij onder andere mais verbouwen. Elijah heeft oog en een gevend hart voor de mensen om zich heen en wordt regelmatig gevraagd om te preken, iets wat hij fijn vindt om te doen.

Willianne is druk  met de kinderen, houdt van bakken en koken en staat klaar om mensen te helpen, daar waar nodig is. Willianne heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel, dit is een mooie eigenschap in ontwikkelingswerk, al kan het soms ook weleens een beetje botsen met de Keniaanse cultuur. Daarnaast heeft Willianne hart voor gezinnen en geeft af en toe workshops over seksuele opvoeding in Bijbels licht en geeft zij om de zondag les op de lokale zondagschool.

Het huis van Elijah en Willianne staat altijd open voor bekenden en onbekenden. Zij zien dit als hun opdracht naar aanleiding van Hebreen 13:2 ‘Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden’.

“Moge de HEERE, onze God, met ons zijn, zoals Hij met onze vaderen is geweest. Moge Hij ons niet verlaten en ons niet in de steek laten, door ons hart voor Zich te winnen, zodat wij in al Zijn wegen gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen, die Hij onze vaderen geboden heeft, in acht nemen. Opdat alle volken van de aarde weten: de HEERE, Hij is God en niemand anders.”
1 Koningen 8:57-60

“Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.”
Mattheus 5:16