Missie en visie

Onze visie

Verandering brengen in gemeenschappen door middel van thuiszorg.

2 Korinthe 5:17

Door het wekelijks bezoeken van degenen die ernstig verzwakt zijn door HIV-aids of andere chronische aandoeningen, heeft Light to Shine Foundation de mogelijkheid om om te zien naar de geringsten van deze (Mattheus 25:40). Iedereen mens is uniek en geschapen naar Gods beeld, ongeacht de afkomst, religie of nationaliteit. Juist daarom wil Light to Shine Foundation uitreiken naar ieder die zorg nodig heeft en op de manier de levensveranderende boodschap van de Jezus Christus brengen. 

Onze missie

We zijn er om de gezondheid en het welzijn te verbeteren van mensen met HIV-aids, gerelateerde aandoeningen en chronische ziekten. Dit willen we bereiken via thuiszorgprogramma’s.

3 Johannes 1:2

Light to Shine Foundation heeft als focus om te zorgen voor mensen die HIV-aids hebben, andere gerelateerde problemen of een chronische ziekte. Ons principe is om de beste zorg te geven aan hen die ziek zijn, door voor hen te zorgen en de liefde van de Heere Jezus te delen met hen. Ons doel is om hoop te brengen bij hen die ziek zijn en voor hen te zorgen zoals Christus ons heeft voorgehouden. We willen naast de patient staan door zorg te bieden, het monitoren van hun mentale, lichamelijke en geestelijke gesteldheid en begeleiden bij het opbouwen van een sociaal netwerk of vangnet. 

  • We delen Gods woord
  • We geven voedsel en medische zorg
  • We doorbreken het stigma in gemeenschappen

Achtergrond en aanpak

Problematiek in Kisumu, Kenia
Light to Shine is werkzaam in Kisumu, het westen van Kenia. Kisumu is een stad die grenst aan het Victoriameer. Veel gezinnen leven van de vishandel en juist daar is een groot probleem met betrekking tot het hoge percentage aidsbesmettingen (Kisumu; 20%). Vrouwen worden gedwongen om de vis niet alleen met geld, maar ook met seks te kopen van de vissersmannen. Omdat dit hun enige bron van inkomsten is, hebben zij eigenlijk geen andere keus. Daarnaast is het nog steeds bij wet toegestaan om meerdere vrouwen te hebben in een huwelijk. In de Luo cultuur, de stam die voornamelijk in en rond Kisumu woont, is dit geen uitzondering. Dit geldt ook voor de traditionele ‘vrouwen erfenis’: mocht een man overlijden, dan kan zijn broer zijn vrouw overnemen. Dit is echter geen officiële vrouw en daarom zal hij dus op zoek gaan naar nog een andere vrouw. Dit alles zorgt voor een groot probleem rondom HIV-aids besmettingen. Daarnaast zijn er ook veel huwelijksproblemen, ontrouw en jeugd die weinig tot geen seksuele voorlichting krijgt, met alle gevolgen van dien.

Mensen die HIV besmet zijn zoeken vaak pas laat hulp en delen dit met bijna niemand. In Kenia is er geen sociaal vangnet, ben je ziek en kun je niet werken dan heb je ook geen inkomsten. Daardoor raken mensen in een negatieve spiraal, ze zijn ziek, kunnen niet werken, hebben geen inkomsten, kunnen niet voldoende eten kopen, worden nog zieker… Light to Shine doorbreekt die spiraal op de volgende manieren.

Huisbezoek
De patiënten zullen wekelijks bezocht worden. Tijdens dit bezoek bieden wij een luisterend oor. Vaak hebben mensen weinig anderen om zich heen waar ze hun hart kunnen luchten of vragen kunnen stellen. We bemoedigen en adviseren. Ook zullen we proberen om de familie te betrekken bij de zorg voor de patiënt. Er is nog veel stigma over aids en mensen worden vaak verstoten door familie. Dit proberen wij te voorkomen door voorlichting en advies.

In principe zullen de mensen gemiddeld drie maanden in het programma zitten. Dit is om te voorkomen dat ze zich volledig afhankelijk gaan voelen van ons en omdat de gemiddelde patiënt binnen 2-3 maanden weer stabiel is, bij een juiste inname van de aidsremmers. Uitzonderingen zullen er altijd zijn, daar wordt ook rekening mee gehouden.

Bekijk onze projecten voor meer informatie over onze aanpak.