Evangelisatie

Evangelisatie

Het evangelie delen
Elke patient krijgt een Bijbel in zijn of haar moedertaal. Elk bezoek zullen wij met hen lezen en wat delen over het gelezen stukje. Daarnaast wordt elk bezoek afgesloten met gebed. In een cultuur waar het overgrote deel van de bevolking zichzelf christen noemt, is dat vrij gebruikelijk.

We zien hoe belangrijk het is om het Evangelie te brengen, hen te bemoedigen vanuit Gods Woord en alle noden in het gebed neer te leggen.

Werk in onze gemeente
Naast de huisbezoeken zijn we ook betrokken bij het werk in onze kerkelijke gemeente, de African Inland Church. Elijah is hier ouderling en ondersteunt onze dominee bij zijn taken. Regelmatig zijn er vergaderingen, conferenties, jeugdkampen, huwelijken en begrafenissen, huisbezoeken en evangelisatie en onderhoud aan de kerk en het erf voor de kerk. 

Willianne is betrokken bij de zondagschool. Zij zorgt onder andere voor het lesmateriaal zodat er eenduidig onderwijs gegeven wordt. Daarnaast organiseren we soms een uitje of iets speciaals voor de kinderen en hopen we een kinderbijbelweek te organiseren. Ook zijn de klaslokalen hard aan onderhoud toe en willen we kijken wat daar de mogelijkheden voor zijn.

Kosten

Een Bijbel kost rond de 5 euro. 

Wilt u specifiek geven voor het evangelisatiewerk, maak dan uw gift over naar NL76 INGB 0000 8151 98 tnv NGW te Apeldoorn, onder vermelding van ‘Light to Shine 404.05 evangelisatie