Bid mee

Gevouwen handen maken sterk

We willen u vragen om te bidden. Gevouwen handen maken sterk!

Het gebed voor het werk wat Elijah en Willianne mogen doen is bijzonder nodig en waardevol. Bid dat zij mensen mogen bereiken met het Evangelie, dat zij de juiste woorden spreken, mensen ontmoeten wie zij mogen bemoedigen. Maar bidt ook mee voor Elijah en Willianne zelf. Dat zij kracht, geduld, gezondheid en liefde zullen ontvangen om dit werk te doen.

Dank- en gebedspunten

Danken:

  • Onze tickets voor ons verlof naar Nederland zijn geboekt! 
  • Voor onze gezondheid. 
  • Gods trouwe zorg, iedere dag. 

Bidden:

  • Dat we de juiste mensen zullen ontmoeten die onze zorg nodig hebben. 
  • Voor ons verlof naar Nederland. Dat de reizen goed mogen verlopen, ook nu Willianne eerst alleen met de kinderen vooruit moet reizen. 
  • Dat de visumaanvraag voor Elijah vlot mag verlopen.
  • Voor extra giften, zodat de extra kosten voor ons verlof gedekt zullen worden. 
Via onze nieuwsbrief houden wij onze achterban ook op de hoogte van actuele gebeds- en dankpunten.