Bid mee

Gevouwen handen maken sterk

We willen u vragen om te bidden. Gevouwen handen maken sterk!

Het gebed voor het werk wat Elijah en Willianne mogen doen is bijzonder nodig en waardevol. Bid dat zij mensen mogen bereiken met het Evangelie, dat zij de juiste woorden spreken, mensen ontmoeten wie zij mogen bemoedigen. Maar bidt ook mee voor Elijah en Willianne zelf. Dat zij kracht, geduld, gezondheid en liefde zullen ontvangen om dit werk te doen.

Dank- en gebedspunten

Danken:

  • Voor het goede verlof dat we hadden in de zomer.
  • Gods trouwe zorg, iedere dag. 
  • Dat we al ruim 40 patienten in ons programma hebben (gehad).

Bidden:

  • Dat we de juiste mensen zullen ontmoeten die onze zorg nodig hebben. 
  • Voor onze gezondheid, we hebben de laatste maanden veel met ziekte te maken. 
  • Voor meer fondsen voor ons werk en meer maandelijkse donateurs
  • Kracht en energie om al het werk te doen.
Via onze nieuwsbrief houden wij onze achterban ook op de hoogte van actuele gebeds- en dankpunten.