Voedselhulp

Voedselhulp

Het overgrote deel van onze patiënten woont op het platteland en leeft met name van hun eigen oogst. Hoe goed dat ook is, het blijft een kwetsbaar bestaan. In de afgelopen jaren was het of erg droog of er was te veel regen, waardoor oogsten maar minimaal waren. Regelmatig hebben mensen naast dat ze hun groenten verbouwen een kleine handel, bijvoorbeeld in groeten en fruit, houtskool of tweedehands kleding. Echter,  deze extra inkomsten zijn weg, zodra zij ziek worden en dit zelf niet meer kunnen doen. Een sociaal vangnet is er niet en familieleden worstelen financieel vaak net zo hard. Het voorzien in gezonde en voldoende voedsel is dan bijna onmogelijk. 
Tel daarbij op dat zij dagelijks aidsremmers in moeten nemen en vaak ook nog ondervoed zijn. Daarom kiest Light to Shine Foundation ervoor om wekelijks een voedzaam pakket mee te nemen. In zo’n pakket zit onder andere: gedroogde bonen of linzen, rijst of gemalen mais (daar wordt een stevige maïspap van gemaakt), gedroogde visjes (lang houdbaar zonder koelkast en heel voedzaam), een pak waar ze zelf pap mee kunnen maken, melk (als mensen zelf niet goed kunnen eten). Daarnaast is er nog fruit en een flesje waar ze het water mee kunnen zuiveren en krijgen ze een stuk zeep. Deze zeep wordt gebruikt om kleding te wassen, maar ook om zichzelf en de vaat mee te wassen. Goede hygiëne is belangrijk. 
 
Ook wil Light to Shine Foundation kijken naar de mogelijkheden om maandelijks een verzorgingspakket aan te bieden aan de patiënten. Hier zal onder andere het volgende inzitten; tandenborstel en tandpasta, vaseline, wasdoekje en eventueel maandverband. 
Wilt u praktische hulp bieden? Geef een voedselpakket of help Light to Shine Foundation om de hygiëne pakketten te maken.

 

Kosten

Een voedselpakket voor 1 patiënt kost gemiddeld 7,50 euro per week. 

Wilt u specifiek geven voor voedselpakketten, maak dan uw gift over naar NL76 INGB 0000 8151 98 tnv NGW te Apeldoorn, onder vermelding van ‘Light to Shine 404.03 voedselpakketten