Geven

Regelmatig moet ik aan de tekst denken die ik pas tegenkwam; Als God je financieel zegent, verhoog dan niet de standaard van je leven, maar verhoog de standaard van je geven. Wat zou de wereld er anders uitzien als we dat in praktijk zouden brengen.

Geven

“Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.” Lukas 6:38

Het is weer de laatste zondag van de maand en alle kerkleden krijgen een klein envelopje. De eerste keer vroeg ik me nieuwsgierig af wat dat was. Het bleek een envelop te zijn waarin je elke maand een bijdrage geeft aan de kerk. Ze noemen het hier ‘een tiende’. Volgens oud Bijbels gebruik is het in de meeste kerken in Kenia nog erg gebruikelijk om maandelijks je tiende te geven. En hoewel er vooral in het Westen soms discussies zijn over of het wel of niet Bijbels is om je tiende te geven, denk ik zelf dat het een mooie gewoonte is. Rond de eerste van de maand krijgen de mensen met een baan hun salaris. Voor zij dit uit kunnen geven is daar eerst de keuze om een deel apart te leggen voor de Heere en Zijn dienst. Elijah is hier mee opgegroeid, in zijn familie zijn er jaren geweest dat er amper voldoende middelen waren voor drie maaltijden op een dag. Als dit zo was, dan werd er in plaats van geld iets van het land gegeven, het eerste deel van de oogst of een kip bijvoorbeeld.

Als echtpaar hebben wij samen bedacht hoe we ‘de tienden’ vorm willen geven. Naast de wekelijkse collecte en de maandelijkse tienden in de kerk, zijn er namelijk ook nog heel veel andere situatie waar we voelen dat we moeten helpen. Regelmatig komt er namelijk de vraag of we kunnen helpen bij onvoorziene ziekenhuiskosten, schoolgeld wat niet betaald kan worden waardoor een kind niet meer naar school mag of om wat geld zodat iemand eten kan kopen voor haar kinderen. Of vrienden die, zoals de mensen dat hier zeggen, ‘leven bij de genade van God’; geen werk, uitkering of pensioen. We hebben wat ouderen in onze gemeente die geen kinderen hebben, verlaten zijn door hun man, of inmiddels weduwe en inderdaad dag in dag uit, leven bij de genade van de Heere. Samen weten we dat we soms nee moeten zeggen, maar er zijn ook momenten dat we er allebei van overtuigd zijn dat we op dat moment mogen delen van wat wij hebben gekregen. Dat vraagt soms offers en vertrouwen! Maar in die situaties, dat we deelden van dat wat we eigenlijk niet dachten te hebben, juist toen zagen we de grote trouw van Heere! En dat is een van de dingen die ik juist hier in Kenia nog veel meer heb leren zien en ervaren. Soms wens ik dat ik terug kon in de tijd en dat ik een blijmoedigere gever was geweest. Als we 2 Korinthe 9 lezen dan zien we hoe belangrijk het voor de Heere is dat we delen en juist als door het delen zal Hij er ook voor zorgen dat wij zelf genoeg hebben!

Ik bid dat dit een van de dingen is die we aan onze kinderen mee mogen geven; hoe goed het is om de Heere te dienen met dat wat we van Hem hebben gekregen! Regelmatig moet ik aan de tekst denken die ik pas tegenkwam: “Als God je financieel zegent, verhoog dan niet de standaard van je leven, maar verhoog de standaard van je geven.” Wat zou de wereld er anders uitzien als we dat in praktijk zouden brengen. Bid dat u of jij mag zien waar er nood is! Zodat u/je tot zegen mag zijn en zelf gezegend zal worden.