Lisette Koolmees

Foto blog Jehovah Jired

10 jan: Jehova Jireh

In december had ik van een vriendin een stukje doorgestuurd gekregen, ze schreef dat het een bemoediging was en dit graag wilde delen. Het stukje ging over Abraham, die zijn zoon moest offeren. En vooral hoe God voorzag in het offer en dat Abraham deze berg ‘De Heere zal voorzien’ noemde. In het Hebreeuws Jehovah Jireh.