Christendom in Kenia

Christendom in Kenia

In Kenia zeggen veel mensen christen te zijn. Het is hier echter zo dat je jezelf christen noemt als je geen moslim of atheist bent. Er zijn dus ontzettend veel mensen die zichzelf christen noemen maar daar niet naar leven. Daarnaast vallen er hier onder het christendom ook veel sekten.

Een van die sekten noemt zich Legioen van Maria (Legio Maria). Deze volgers zijn ontzettend toegewijd. Al van verre zie je ze aankomen in hun lange, effen maar felgekleurde jurken (ook de mannen hebben deze jurken aan), vaak hebben ze een groot houten kruis in hun hand en diverse kettingen om hun hals met daaraan foto’s van hun ‘messias’.

Jaren geleden was er een Keniaanse man die verkondigde Jezus te zijn. Diverse mensen hadden dromen dat Jezus gereincarneerd was in een Keniaanse man en dat kwam toen samen met deze man die verkondigde dat hij dat was. Ongelooflijk dat iemand dat zou geloven, maar ze hebben inmiddels 450 kerken in Kenia en ruim 3,5 miljoen volgelingen door heel Afrika.

Als volgeling heeft iedereen een altaartje thuis met foto’s van de messias en zijn moeder Maria. Er branden kaarsjes en er liggen diverse atributen bij zoals een bos houten sleutels en nepbloemen. Bij navraag vertelde een volgeling mij dat de houten sleutels zijn om de hemelpoorten te openen en de nepbloemen liggen altijd klaar voor het geval de messias terugkomt en iemand van hen uitkiest als zijn bruid. In 1991 is hun messias overleden en tot heden wordt zijn graf gezien als Calvary en bidden mensen daar, wachtende op zijn opstanding. Zijn dood was een ‘fout’ omdat hij iets gedaan had wat niet goed was, maar ze hebben er alle vertrouwen dat hij weer opstaat.

Legio Maria heeft veel gemeen met de Katholieke kerk, er is een rozenkrans die gebeden wordt, ze hebben een paus en een heel aantal priesters. Door de volgelingen wordt veel tijd besteed aan bidden, zingen en vasten. Gezinnen trekken soms voor weken naar de bergen om te bidden en vasten.

Twee jaar geleden had ik de gelegenheid om te spreken met een volgeling, haar dochter was ernstig ziek en we bezochten haar wekelijks. In die periode hebben we de Bijbel geopend en daaruit gelezen en gedeeld. Ook hebben we gebeden, niet alleen voor haar dochter, maar dat iedereen in dat huis de Ware Christus mocht leren kennen.

Ons werk brengt ons bij vele diverse gelovigen, velen die het Ware Evangelie niet kennen maar wel zeggen christen te zijn. Hoe moeilijk dat ook is, we hebben vaak een bijzondere ingang om te kunnen getuigen, bij de mensen in hun eigen veilige omgeving. We mogen daar niet alleen praktische hulp en voedsel brengen, maar nemen ook deze kans waar om te vertellen over de genade die er is in de Heere Jezus Christus.

Wij kunnen dit niet alleen! Bid u mee dat we het zaad kunnen en mogen zaaien en dat het in de juiste aarde mag vallen?